Polityka prywatności

Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. UE L 119, s.1).

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym odbywa się wyłącznie za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie.

Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczących zabezpieczeń bazy.

Serwis eLocha przechowuje informacje o adresach e-mailowych użytkowników oraz inne dane osobowe dobrowolnie podane w profilu i wprowadzone do systemu przez Użytkownika.

Administrator zbiera i wykorzystuje dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają numer IP użytkownika, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu, przeglądarkę internetową, czas jaki spędzony na stronie, adresy stron odwiedzonych bezpośrednio przed i po wejściu na stronę. Informacje te są również zbierane za pomocą zewnętrznych liczników (Statcounter oraz Google Analytics) zainstalowanych na stronie.

System używa plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak osobiste ustawienia użytkownika podczas odwiedzin serwisu. Może to obejmować możliwość zalogowania do niektórych funkcji serwisu, jak forum, czat, czy pola formularzy. Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy. Niektórzy z tych reklamodawców mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających adres IP użytkownika, dostawcę Internetu, typ przeglądarki i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Serwisu

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest MT2 Sp. z o.o. z siedzibą w Paniowicach zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000745659, ul. Jodłowa 6, 55-120 Paniowice (dalej jako jako MT2 sp. z o.o.).

Użytkownik, umieszczając na Koncie dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Jak możesz się z nami skontaktować?

Z MT2 sp. z o.o. można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 798 202 824 w drodze korespondencji elektronicznej mail:rodo@mt2.cloud lub pisemnie na adres prowa-dzonej działalności gospodarczej.

Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

MT2 sp. z o.o. przetwarza dane podane w formularzu, podczas zakładania konta w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.elocha.pl (dalej jako eLocha.pl)

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

MT2 sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych są właściciele oraz pracownicy MT2 sp. z o.o. oraz agenci i przedstawiciele handlowi . Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z MT2 sp. z o.o. przy realizacji świadczeń wynikających z umowy oraz uzasadnionego interesu. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.

Nadto MT2 sp. z o.o. może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym.

Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy przez okres:

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

MT2 sp. z o.o. zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez MT2 sp. z o.o. uprawnione są do domagania się od MT2 sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania niektórych danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie zawarcie umowy.

Informacje dodatkowe